Organisatie WHI

Het W.H.I. bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Bestuur:
Anton de Bruin (Hoekstra Portofoons)
Sierd Moll (Makelaardij Sierd Moll),
Wessel Kort (Bouw Gorredijk),
Durk Jan Zantema (Van der Veen & Kromhout)
Joseph Verloop (De Bakkers van Verloop),
Edward de Leeuw (Sportcentrum Kortezwaag)
Doety Peenstra (de Heeren van Rinsma)
Nadine Krist (Krist Vishandel)

De WHI Activiteiten Commissie bestaat uit de volgende leden:
Martje Kuperus (AH Gorredijk),
Marieke Buruma (Us Hoekje)
Paulien Raspe (particulier en betrokken),
Geeske Keimpema (De Handwerkparel)
Nel Zijlstra (Projektstoffeerbedrijf Zijlstra B.V.).

U ziet dat de WHI Activiteiten Commissie uit heel weinig mensen bestaat. Deze mensen proberen ervoor te zorgen dat er het gehele jaar door activiteiten in Gorredijk worden uitgevoerd.

Zij doen dit geheel belangeloos en verrichten de werkzaamheden in hun schaarse vrije tijd. De W.H.I. zou het dan ook fijn vinden als zich meer vrijwilligers aanmelden die zich in willen zetten voor Gorredijk.

De WHI Activiteiten Commissie vergadert 1 keer per vier weken. Zij regelen de aanvraag van vergunningen voor activiteiten, ze verzorgen de feestverlichting in Gorredijk, ze zorgen voor de reclamebordjes bij de toegangswegen van Gorredijk, ze plegen telefoontjes met alle instanties om spullen voor activiteiten te huren, ze brengen posters rond waarop de activiteiten staan vermeld, ze schrijven ondernemers/winkeliers aan om mee te laten doen aan bijvoorbeeld de winterfair, ze helpen bij de intocht van Sinterklaas, ze zorgen voor de kleding van bijvoorbeeld de Paashaas, ze regelen en sjouwen met de dranghekken daar waar ze nodig zijn. Ze regelen de Winkel & Win actie en de Gordykster dagen. En dit is nog lang niet alles. Al met al best veel.

Aan het begin van het jaar wordt een jaarprogramma opgesteld met uit te voeren activiteiten. Echter, zonder vrijwilligers gaat dit niet. Daarom doen wij een beroep op U/jullie! Wat kan en wil je betekenen voor Gorredijk? Meld je aan via acwhigorredijk@gmail.com.

CONTACT:

WHI Gorredijk bestuur en activiteitencommissie

p/a Tolhûsleane 2

 8401 GA Gorredijk

 www.grootgelijknaargorredijk.nl

 info@whigorredijk.nl

 KVK: 40002518

Deel dit op: