De WHI is er voor alle ondernemers die Gorredijk een warm hart toedragen.

Binnen onze actieve club van enthousiaste leden is de wens ontstaan om duidelijk te laten zien aan de inwoners, winkeliers en ondernemers van Gorredijk wat er allemaal door de WHI gedaan wordt. Uiteraard is het grote ‘WHI doel’ om Gorredijk op de kaart te zetten. Zodat Gorredijk een aantrekkelijke plaats is en blijft voor winkelend publiek. Dat doen we als WHI met geld uit het Ondernemersfonds (reclamebelasting) en daarnaast vragen we ene kleine bijdrage van de WHI leden voor algemene kosten en kosten die niet binnen de kaders van de reclamebelasting vallen.

Misschien is het niet direct in de omzet merkbaar of een ondernemer lid is van de WHI. Maar indirect is het wel degelijk van belang. Maar als lid kan een ondernemer mee beslissen over de bestemming van het geld van uw reclamebelasting  Door een juiste besteding van dat geld trekken we meer winkelend publiek aan, zal de levendigheid vergroten en raakt Gorredijk meer in trek. Vandaar onze oproep om samen de schouders eronder te zetten en gezamenlijk ons steentje bij te dragen aan een gezond Gorredijk! Alleen dan kunnen we ons onderscheiden van omliggende grotere dorpen, zoals bijvoorbeeld Drachten of Heerenveen.

Wij spreken van een levendig Gorredijk!
Hier volgt een overzicht van alle activiteiten waar de WHI bij betrokken is:

Iedere woensdagmiddag        Weekmarkt in het centrum

Twee keer per jaar:                 Overleg met gemeente/OKO/CCG over ondernemersbelangen

Januari:                                   Ondernemersborrel

Februari:                                 Verwijderen verlichting centrum

Maart:                                     Ledenvergadering

April:                                      Paasactiviteit

Mei:                                        Kermis + Voorjaarsmarkt  + Koopzondag

Mei:                                        Opening Turfroute

Zomer:                                    Ondersteuning fietstocht(en) en andere activiteiten

September:                             Gordykster Dagen

September:                             Restantenmarkt en koopzondag

Oktober:                                 Ondersteuning Music Meeting (financieel)

Oktober:                                 Kermis + Najaarsmarkt  + Koopzondag

November:                              Ophangen verlichting in het centrum

November:                              Intocht Sinterklaas

Sinterklaasboot in centrum

Eind nov/begin dec.               Terugkomdag Sinterklaas

December:                              Plaatsen kerstbomen

December:                              Winkel & Win actie

December:                              Winterfair met activiteiten

Algemeen

  • Naast al deze activiteiten is het natuurlijk zo dat de WHI de spreekbuis voor de leden is naar de gemeente Opsterland om de WHI belangen goed te behartigen.
  • Inzet van eigen centrum-manager om WHI te ondersteunen
  • Verzorgen nieuwsbrief naar de leden, zodat de leden altijd op de hoogte zijn
  • Reclame voor Gorredijk en activiteiten op Social Media
  • Deze website grootgelijknaargorredijk.nl

Al deze dingen doen we voor een Gorredijk waar we trots op kunnen zijn en waar u en wij ons brood moeten verdienen. Dat kan echt alleen als we samen sterk staan en u ons steunt in de strijd tegen de grotere dorpen om ons heen, zoals Drachten en Heerenveen.

Kortom: wordt lid, blijf lid of maak iemand lid!

Bedankt voor uw aandacht.

WHI Bestuur

WHI activiteitencommissie

 

 

Deel dit op: