Tweerichting update januari 2021

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2021.

We hebben veel reacties ontvangen ten aanzien van het artikel in de SA:

We hebben alle reacties gelezen en zijn zeker blij met de informatie die op deze manier verkregen wordt. Hieronder puntsgewijs een korte toelichting op de meest genoemde punten. Ook omdat er naast prima punten ook een aantal reacties in staan die inhoudelijk niet waar zijn. Op deze manier hopen we op wat meer begrip. Daarnaast kunnen we zo meer duidelijkheid geven:

– WHI is een ondernemersvereniging die de belangen van de gezamenlijke ondernemers behartigt.
– Uit een enquete onder de leden blijkt bijna 80% voorstander te zijn van 2-richting
– We willen graag een goed bereikbaar centrum voor alle ondernemers.
– Uiteraard moet dit veilig zijn voor alle weggebruikers.
– Het betreft een pilotfase van 12 maanden.
– Na deze periode volgt evaluatie en volgt een besluit, het is dus zeker niet een test waarbij de uitkomst nu al vast staat.
– Wij ervaren de Hoofdstraat momenteel als een soort doorgaande weg. Er wordt (te) snel gereden.
– Bij 2-richting wordt het minder aantrekkelijk om de Hoofdstraat als doorgaande weg te gebruiken. We hopen op het effect dat de Hoofdstraat gebruikt gaat worden voor bestemmingsverkeer (naar de winkels).
– Voor vrachtverkeer blijft het eenrichtingsverkeer.
– Voor fietsers is het momenteel ook al tweerichtingsverkeer.
– De lijnbus gaat niet door de Hoofdstraat. Op dit moment niet en straks ook niet.
– We vergelijken met een stukje Hegedyk, waar het al twee richting is en waar het prima samengaat met fietsers (veel scholieren) en 2-richting lijnbus & auto’s. Mensen houden daar prima rekening met elkaar. We rekenen ook op gezond verstand in de Hoofdstraat.
– De snelheid ligt nu erg hoog, door 2-richting zal de snelheid eruit gehaald worden.
– In de huidige situatie is de verkeersdruk groot op o.a. Molenwal, Brouwerswal, Stationsweg, Langewal, Heerenacker, Compagnonsstrjitte, Nijewei, Marktstraat, J. Heeringastrjitte en Sjoelstrjitte. Daar zal het straks wat rustiger worden.
– Het is geen verplichting om door de Hoofdstraat te rijden, de andere (huidige) opties blijven bestaan.
– Er is opvallend veel meer leegstand aan de westkant van het centrum dan aan de oostkant. Door deze aanpassing is de overlevingskans van ondernemers aan de westkant veel groter.
– Er is al onderzoek uitgevoerd en dat wordt ook nog herhaald; verkeerstellingen, observaties en belevingsonderzoek. Dit is begeleid en uitgevoerd door Kenniscentrum Shared Space.

We hebben begrip voor een kritische houding ten aanzien van deze wijziging, maar vragen ook om het een kans te geven. De ondernemers zorgen voor belangrijke werkgelegenheid en worden ook vaak gevraagd om te steunen. Laten we samen de testfase afwachten en daarna de conclusies trekken.

Deel dit op: