Standpunt WHI inzake Hoofdstraat Zuid

Er wordt al jaren gesproken over het verhuizen van Aldi naar Hoofdstraat Zuid. De WHI wil graag aangeven wat de rol en het standpunt van de WHI hier in is. Dit omdat er in de wandelgangen soms de gekste verhalen rond gaan.

Eerst terug naar de geschiedenis:

In 2005 is WoonFriesland eigenaar geworden van een groot aantal panden aan de Hoofdstraat (nummers 94 t/m 100). Sindsdien is er, al 15 jaar lang niets mee gedaan. Met de huidige staat van onderhoud van deze panden, kan er nauwelijks sprake zijn van ‘historische waarde’. Een woningbouwvereniging die het blijkbaar kan maken om een belangrijke positie in een dorp in te nemen, en dit vervolgens te laten verpauperen tot een rotte kies. Dat overkomt Gorredijk.

In 2008 bouwt WoonFriesland een appartementengebouw nabij de Hoofdbrug (Hoofdstraat 48 t/m 62), de woningen worden verhuurd en (na jaren) verkocht, maar de onderste winkels blijven jarenlang leeg staan. Sterker nog, de hoeklocatie wordt voor een enorme prijs aangeboden, zodat niemand er in stapt en ook hier staat dus op een toplocatie, een pand al 11 jaar leeg. Met dank aan WoonFriesland. Dit pand is dus nieuw en nog nooit gebruikt (!). Ook dit kan een woningbouwvereniging blijkbaar gewoon doen. Het overkomt Gorredijk.

De gevolgen van bovenstaande zijn niet te overzien. Ondernemers in dit deel van de Hoofdstraat kunnen nauwelijks overleven. De uitstraling van dit deel holt achteruit. De leegstand neemt toe.

In 2017 komt Aldi met het plan om op de locatie Hoofdstraat Zuid miljoenen euro’s te investeren en daar een nieuwe supermarkt te ontwikkelen. Als gevolg hiervan kunnen ook de eerder genoemde leegstaande winkels bij de Hoofdbrug eindelijk gevuld worden. Helaas blijkt het een zeer langdurig en moeizaam proces. Overleg en onderhandeling met verschillende eigenaren, huurders, gebruikers, gemeente én WoonFriesland. Tot op de dag van vandaag is het nog niet rond, terwijl er achter de schermen hard gewerkt wordt.

De toekomst: als dit plan van tafel zou gaan, wie gaat dan investeren in dit deel van de Hoofdstraat? Voor zover bij ons bekend staan de investeerders niet in de rij. Dus zonder nieuwe Aldi, houden we, met dank aan WoonFriesland, een rotte kies over….

De WHI juicht het van harte toe dat er in dit deel van de Hoofdstraat geïnvesteerd gaat worden. Het Aldi plan zou een enorme boost geven aan dit deel van het centrum. Het levert ook nog eens 90 extra parkeerplaatsen op voor Gorredijk. De voorlopige schetsen zijn erg mooi. Géén ‘supermarktdoos’ zoals door sommigen beweerd wordt, maar juist een Aldi met uitstraling en gevoel voor het oude centrum. De in de Skans gepresenteerde plannen werden positief ontvangen. Ook door de WHI. De centrummanager van de WHI, Jappie Veenstra is door ons beschikbaar gesteld om zijn tijd in dit deel van Gorredijk te steken. De WHI heeft een initiërende en bemiddelende rol gespeeld tussen alle betrokken partijen. De WHI steunt dit plan 100%. En dat blijven we doen. We trekken onze handen er niet vanaf, maar doen wel een stapje terug. Hiermee willen we duidelijk maken dat het nu aan de partijen is om tot zaken te komen. De bal ligt bij Aldi, gemeente en de betreffende eigenaren. Ons standpunt is helder; wij zijn tegen partijen die panden opkopen en het daarna laten verpauperen, wij zijn vóór partijen die in Gorredijk en de toekomst willen investeren. Onze leden, de ondernemers verdienen het!

Wij komen op voor het gemeenschappelijk belang en voor Gorredijk.
Samen komen we verder.

Deel dit op: