21 december

KRYSTFOARSTELLINGEN SCROOGE

19.30 - 22.00 uur
Ontmoetingskerk Gorredijk
Website

KRYSTFOARSTELLINGEN SCROOGE

Kerskes oan, in mok waarme poeiermolke mei slachrjemme, de temperatuer fan de kachel wurdt opskroeve, de feestmoanne desimber stiet foar de doar. Tiid foar smûkens foar de hiele húshâlding.
Brassband “De Spijkerpakkenband” en in tal toanielspilers fan ‘Iepenloft Opsterlân’ presintearje jo ‘Scrooge, A Christmas Carol’ fan Charles Dickens. It autentike krystferhaal is lardearre mei brass-muzyk, toaniel, film en hearlike krystferskes: in echt belibjen foar it publyk. Lokaasjes foar dit kryst-spektakel binne de ‘Ontmoetingskerk’ op ‘e Gordyk (21 desimber) en ‘De Mande’ yn Bakkefean (22 desimber).

Deel dit op: